Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 3 tháng! => Săn SALE trên Shopee Link: https://shopee.vn/prosoccer


Còn size: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 39 580.000 VND
Còn size: 39, 40, 41 850.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 43, 44, 45 580.000 VND
Còn size: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 520.000 VND
Còn size: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 520.000 VND
Còn size: 39, 40, 41 650.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42 550.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 850.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 43, 44 550.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 580.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42 580.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 3 tháng! => - Săn SALE trên Shopee Link: https://shopee.vn/prosoccer

Chat với shop: Facebook