Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 3 tháng! => Săn SALE trên Shopee Link: https://shopee.vn/prosoccer


Còn size: 40, 41 580.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42 480.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42 580.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 820.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42 820.000 VND
Còn size: 40, 43, 45 820.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 3 tháng! => - Săn SALE trên Shopee Link: https://shopee.vn/prosoccer

Chat với shop: Facebook