Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 41 1.650.000 VNĐ
Còn size: 40, 40½, 42, 42½, 43, 44 1.550.000 VNĐ
Còn size: 41, 42 1.650.000 VNĐ

Chat với shop: Facebook