Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 3 tháng! => Săn SALE trên Shopee Link: https://shopee.vn/prosoccer


Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 550.000 VND
Còn size: 40, 41, 45 780.000 VND
Còn size: 42, 43 780.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 780.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 780.000 VND
Còn size: 40, 41 780.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 780.000 VND
Còn size: 40, 41, 43 680.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 43 680.000 VND
Còn size: 39, 40, 41 680.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 680.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 680.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 680.000 VND
Còn size: 41, 42, 43, 44 380.000 VND
Còn size: 43 380.000 VND
Còn size: 42, 43, 44 380.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 3 tháng! => - Săn SALE trên Shopee Link: https://shopee.vn/prosoccer

Chat với shop: Facebook