Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 40½ 2.550.000 VNĐ
Còn size: 39 2.200.000 VNĐ
Còn size: 40, 40½, 41, 42½, 43 1.650.000 VNĐ

Chat với shop: Facebook