Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 41 2.520.000 VNĐ
Còn size: 40½, 43 1.750.000 VNĐ
Còn size: 40½, 42½ 1.750.000 VNĐ
Còn size: 40 1.850.000 VNĐ
Còn size: 42½ 1.100.000 VNĐ
Còn size: 39, 40½, 42, 43 1.100.000 VNĐ
Còn size: 41, 42, 42½, 43 2.000.000 VNĐ
Còn size: 38½ 1.650.000 VNĐ

Chat với shop: Facebook