Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 42½ 1.100.000 VNĐ
Còn size: 39, 40½, 42, 43 1.100.000 VNĐ

Chat với shop: Facebook