Còn size: 40, 39, 41, 43, 45 580.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 850.000 VND
Còn size: 40, 39, 41, 43 680.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 550.000 VND
Còn size: 40, 39, 41 680.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 680.000 VND
Còn size: 39, 41 420.000 VND
Còn size: 44, 42, 40, 45, 43, 41, 39 450.000 VND
Còn size: 40, 41 650.000 VND
Còn size: 40, 39, 41, 43 650.000 VND
Còn size: 40, 42, 44, 39, 41, 43, 45 550.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 6 tháng!

Chat với shop: Facebook