Còn size: 40, 42, 43, 39 750.000 VND
Còn size: 40, 39, 41 650.000 VND
Còn size: 36, 37, 33, 34, 35 420.000 VND
Còn size: 36, 38, 33, 34, 35 420.000 VND
Còn size: 37, 33, 34, 35 420.000 VND
Còn size: 36, 37, 33, 34, 35 420.000 VND
Còn size: 40, 42, 44, 39, 41, 43 550.000 VND
Còn size: 40, 44, 39, 41, 43 420.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 420.000 VND
Còn size: 39, , 41, 43 420.000 VND
Còn size: , 39 450.000 VND
Còn size: 39 380.000 VND
Còn size: 40, 39 370.000 VND
Còn size: 39 380.000 VND
Còn size: 40 350.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 6 tháng!

Chat với shop: Facebook