Còn size: 40, 42, 39, 41 550.000 VND
Còn size: 40, 39, 41, 43 680.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 550.000 VND
Còn size: 40, 39, 41 680.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 680.000 VND
Còn size: 39, 41 420.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 6 tháng!

Chat với shop: Facebook