Tips: Ở phiên bản điện thoại, bạn có thể ấn vào ẤN ĐỂ LỌC để chọn dễ dàng hơn.


Còn size: 38½, 39, 40, 40½, 41, 42, 42½, 43, 44 1.399.000 VNĐ
Còn size: 38½, 39, 40, 40½, 41, 42, 42½, 43 1.399.000 VNĐ
Còn size: 38½, 39, 40, 40½, 41, 42, 42½, 43, 44 1.399.000 VNĐ

Chat với shop: Facebook