Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 850.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 580.000 VND
Còn size: 40, 39, 41, 43 580.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 580.000 VND
Còn size: 40, 39 580.000 VND
Còn size: 36, 37, 35 580.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 43 520.000 VND
Còn size: 40, 39, 41 650.000 VND
Còn size: 40 850.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 6 tháng!

Chat với shop: Facebook