Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44 550.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 850.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 520.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 580.000 VND
Còn size: 39, 40, 42, 43 600.000 VND
Còn size: 40, 41 730.000 VND
Còn size: 39, 42 750.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 650.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 650.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 650.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 42, 43 580.000 VND
Còn size: 39, 40, 41, 43 750.000 VND
Còn size: 40, 42, 39, 41, 43 570.000 VND

Lưu ý: Tất cả sản phẩm được bán trên Pro:Soccer là phiên bản Fake1, Superfake. Mặc dù không phải chính hãng nhưng shop luôn đảm bảo chất lượng với chính sách bảo hành 6 tháng!

Chat với shop: Facebook